Satın Al

Adetli alımda indirim yapılmaktadır.

Sipariş

Resulullah (s.a.v.)’i bize en doğru ve güvenilir şekilde aktaran İmamlarımızın en başında bütün İslam Alemi’nin ittifak ettiği İmam- ı A’zam Ebu Hanife (r.a.) gelmektedir. İşte bu eser bizleri saadete götürecek yüce hayatın esaslarını hem itikad, hem de ameli olarak ortaya koymuş olan İmam- ı A’zam (r.a.)’ı anlatmaktadır. İmam- ı A’zam Ebu Hanife (r.a.)’i müjdeleyen hadislerden biri şudur: “(İlim Süreyyâ yıldızında olup da) Arablar ona ulaşamazken Fars ricâli ona ulaşırdı.” Ebu Hanife (r.a.)’in yüce kişiliğine delil olabilecek hadislerde birisi de Hz. Peygamber (s.a.v.)’den rivayet edilen: “Dünyanın zineti 150 yılında kaldırılacaktır.” hadisidir. Çünkü bu hadis ittifakla Ebu Hanife (r.a.)’e hamlolunmuştur.