Misvak Neşriyat

Misvak Neşriyat olarak 1988 yılından beri Ehli Sünnet çizgisinde dini eserler yayınlıyoruz.

İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri bütün mezheplerin ittifakıyla fıkıh ilminin kurucusu ve ehli sünnetin reisi konumunda olduğu için yayınevi olarak İmam-ı Azam’ın yolunun, eserlerinin, fikirlerin ve şahsının anlatılmasına gayret ediyoruz.

İslâm âlimleri, İmâm-ı a’zamı bir ağacın gövdesine, diğer âlim ve evliyâyı da bu ağacın dallarına benzetmişler, O’nun her bakımdan büyük ve üstün olduğunu, diğerlerinin ise bir veya birkaç bakımdan kemâlâta erdiklerini belirtmişlerdir.

İlaüssünen tercümesi olan 20 ciltlik Hadislerle Hanefi Fıkhı adlı eseri ve İmam-ı Azam’ın şahsı hakkında yazılmış, kendi alanında klasikleşmiş toplam 6 cilt eseri Türkçemize kazandıran Misvak Neşriyat’ın kurucusu Muhterem Ömer Öztürk; böylece İmam-ı A’zam’ın anlaşılması ile ilgili kapsamlı hizmetlerde bulunmuştur.

 Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok muhtaç olduğumuz şu günlerde, Türkiye Müslümanları olarak hepimizi, ortak paydamız olan İmam-ı Azam hazretlerinde buluşmaya davet etmiştir.

Yine yayınevimiz bünyesinde; bid’at ehlinin reddedilmesine, sünnet-i seniyye’nin ihyasına yönelik çeşitli eserler basılmış, yeni eserlerin hazırlanmasına devam edilmektedir.

Ayrıca süreli yayın kapsamında olmak üzere yaklaşık 45 yıldır yayınlamaya devam ettiğimiz Mevlana Takvimi; seçme eserlerden özet pasajlarla hazırlanan, 1 yıllık takvimde, bir Müslümana lazım olan zaruri bilgileri ve dini, tarihi, kültürel konularda pek çok faydalı bilgiyi aktarmayı amaçlayan bir eserdir. (Günlük yazıları mail olarak almak için tıklayınız.)

Ürünlerimiz

Takvim konusunda Türkiye’de ilk akla gelen markalardan olan kurumumuz, duvar takvimi (blok takvim, yapraklı takvim, kütük takvim),  masa takvimi, kuşe takvim (6 yaprak) ve gemici takvim üretmektedir. Ayrıca her türlü promosyon ürünü tedarikimiz mevcuttur.

Neşriyat faaliyetimizi dijital platformda da giderek daha yaygın getirerek istifadenize sunuyoruz. Misvak Bilişimi incelemek için tıklayınız.

Misvak kelimesi “Mahmud Sami Vakfı”nın kısaltması olarak Sami efendi hazretlerine nisbetle kullanılmaktadır.

İmamı Azam serisinde kullandığımız gül resmi, Hz. Peygamber (sav) efendimizi remzetmekte olup, “Gül’ün yolunu en iyi anlatan İmam-ı Azam’dır” manasına gelmektedir.

Eserlerimizin Listesi


Misvak Neşriyat Tic. ve San. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mh. Ergenekon Cd. No68/C Feriköy Şişli / İstanbul
Tel : 0(212) 511 25 64
E-Posta : fgvmisvak@gmail.com

Fatih Gençlik Vakfı
Ceridehane Sk. No: 4 Cağaloğlu / İSTANBUL
Tel : 0(212) 526 30 03 – 511 47 13
fgv.org.tr