Satın Al

Adetli alımda indirim yapılmaktadır.

Sipariş

Resulullah (s.a.v.)’i bize en doğru ve güvenilir şekilde aktaran İmamlarımızın en başında bütün İslam Alemi’nin ittifak ettiği İmam- ı A’zam Ebu Hanife (r.a.) gelmektedir. İşte bu eser bizleri saadete götürecek yüce hayatın esaslarını hem itikad, hem de ameli olarak ortaya koymuş olan İmam- ı A’zam (r.a.)’ı anlatmaktadır. İmam- ı A’zam Ebu Hanife (r.a.)‘i müjdeleyen hadislerden biri şudur: “(İlim Süreyyâ yıldızında olup da) Arablar ona ulaşamazken Fars ricâli ona ulaşırdı.” Ebu Hanife (r.a.)’in yüce kişiliğine delil olabilecek hadislerde birisi de Hz. Peygamber (s.a.v.)’den rivayet edilen: “Dünyanın zineti 150 yılında kaldırılacaktır.” hadisidir. Çünkü bu hadis ittifakla Ebu Hanife (r.a.)’e hamlolunmuştur.
Şâfiî Mezhebi’ne mensûb İbn-i Hacer el-Heytemî (rh.a.) [1504-1566] tarafından hazırlanan bu kitab, Sultân II. Abdülhamîd Hân’ın emirleri ile rûmî: 1310 (1894-1895] yılında Manastırlı İsmâîl Hakkı (rh.a.) tarafından tercüme edilip mü’minlerin halîfesi o büyük Hâkan II. Abdülhamîd (k.s.)’a arz edilmişti. Prof. Dr. Azmi Bilgin’in titiz çalışmasıyla günümüz Türkçe’sine aktarılmıştır.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin