Satın Al

Adetli alımda indirim yapılmaktadır.

Sipariş

24 yıl sonra ilk defa günümüz Türkçesi’ne tercüme edilen bu eser, İmâm-ı A‘Zam Ebu Hanife (r.a.)’in üstadlarının ve talebelerinin menkıbelerini ihtiva etmektedir. Hatîb el-Harezmî, İmâm-ı A‘zam için “Seksen üç bin mes’ele ortaya koydu. Otuz bini ibâdetlerde, geri kalanı muâmelelerdeydi. Bu mes’eleler hâlledilmeseydi insanlar dalâlette kalırdı” demiştir. Sadru’l-Eimme Hatîb-i Harezmî, Muhammed ibn Semâ‘a, “İmâm-ı A‘zam (r.a.)’in hazırladığı kitâblarda yetmiş bin hadîs zikrettiğini ve mes’elelerini kırk bin hadîsten seçtiği hadislere dayandırdığını” söylemiştir. Hasan bin Ziyâd ise “İmâm-ı A‘zam (r.a.), iki bini Hammâd’dan iki bini öbür hocalardan olmak üzere dört bin hadîs rivâyet ettiğini” belirtmiştir.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin