Satın Al

Adetli alımda indirim yapılmaktadır.

Sipariş

Suheyb-i Rûmî (r.a.)

Suheyb-i Rumi isimli eser Ömer Muhammed Öztürk tarafından kaleme alınmış ve Misvak Neşriyat bünyesinde basımı ve dağıtımı yapılan bir kitaptır.

Resulullah (s.a.v.) bize önder ve rehber olarak Ashâb-ı Kirâm’ı bırakmış onlar için “Benim Ashâbım yıldızlar gibidir hangisine tâbi olursanız hidâyete erersiniz.” (Beyhâki) buyurmuştur.

Suheyb-i Rûmî (r.a.)’i de özel olarak medhederek, “Bir kimse Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa, bir ananın evladını sevmesi gibi Süheyb’i sevsin” buyurmuştur. Süheyb (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)’in en seçkin ashabından olan büyük bir sahâbîdir. Nebi (s.a.v.)’in “Suheyb ne iyi kuldur!” övgüsüne mazhar olmuş ve diğer Hadîs-i Şerîf’de:“İslâm’da önde bulunanılar dörttür: Ben Arab’ın, Suheyb Rum‘un, SelmânFâris’in ve Bilâl da Habeş’in önde bulunanıdır, buyurulmakla şân-ı âlîsi pek yüceleşmişdir.

Bu kitapçık Süheyb (r.a.)’in sevgisine vesile olması niyetiyle hazırlanmıştır.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin